Advent u Osijeku 2022: Poziv za iskaz interesa

Photo by: TZ grad Osijeka

Turistička zajednica grada Osijeka kao suorganizator manifestacije upućuje poziv za iskaz interesa zainteresiranim subjektima za sudjelovanje na Adventu u Osijeku 2022.

Rok za podnošenje prijava je osam dana.

Prijave se podnose u pisanom obliku Turističkoj zajednici grada Osijeka u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZAINTERESIRANIM POSLOVNIM SUBJEKTIMA ZA SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJI ADVENT U OSIJEKU 2022.“ preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u sjedište Turističke zajednice grada Osijeka, Županijska 2, 31 000 Osijek za trajanje radnog vremena od:

  • ponedjeljak-petak 08:00-16:00 sati
  • subotom 9:00 -12:00 sati.

Ponude se moraju dostaviti i biti zaprimljene najkasnije do 15:00 sati u TZ grada Osijeka 14.11.2022. bez obzira na način dostave.

Sve detalje o uvjetima i načinu prijave pročitajte u Javnom pozivu, a sve popratne dokumente preuzmite ovdje:

Javni poziv: Advent u Osijeku 2022- Javni poziv.pdf

Kartografski prikaz: Kartografski prikaz_Advent 2022..pdf

Popis kućica: Popis kućica na Adventu 2022.pdf

Prijavnica za ugostiteljsku ponudu: Prijavnica za ugostiteljsku djelatnost na Adventu 2022.pdf

Prijavnica za prigodnu ponudu: Prijavnica za djelatnost prigodne prodaje na Adventu 2022.pdf

Izjavu o zaštiti osobnih podataka: Izjava o zaštiti osobnih podataka.pdf