Kalendar sajmova

Gradska tvrtka Osječki Sajam priređuje regionalne i međunarodne sajamske priredbe. Više o priredbama Osječkog sajma doznajte ovdje. Informacije o strukovnim sajmovima i sličnim događanjima koja slijede u Osijeku doznajte na stranici najave događanja: Strukovni sajmovi, skupovi, kongresi.

LOKACIJE POGODNE ZA STRUKOVNA SAJAMSKA DOGAĐANJA