Za cara i domovinu (1914. – 1918.)

Više o izložbi doznajte na www.mso.hr.