Naš ured

 

Turistička zajednica grada Osijeka, naši djelatnici rado će vam pomoći da vaš posjet Osijeku ostane u najljepšem sjećanju.

Slobodno nam se obratite i ukoliko planirate otvoriti novi ugostiteljski objekt ili ako ga već posjedujete, a tražite odgovor na pitanja vezana uz prijavu gostiju ili plaćanje boravišne pristojbe i turističke članarine ili pak nova ulaganja u objekt, a za koji bi vam od pomoći bile bespovratne potpore ili potpore uz postotak sufinanciranja.

Obratite nam se na e-mail sinisa.maurus@tzosijek.hr ukoliko imate specifična pitanja o sustavu prijave gostiju e-Visitor ili na e-mail tzosijek@tzosijek.hr za ostala pitanja iz područja koja pokriva Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma.

U nastavku pronađite odgovore na deset najčešćih pitanja (FAQ):

0. Savjeti u vezi "Corona virusa" i pandemije bolesti "COVID19" (2020.), informacije o izvoru zaraze u Kini, širenju na Europu te Hrvatsku uz mjere opreza u slučaju izloženosti virusu pročitajte u uputama na sljedećem linku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

1. Uplata turističke članarine i turističke pristojbe za područje koje pokriva TZ grada Osijeka - upute za popunjavanje uplatnice

Članarina u turističkim zajednicama

 • Opis plaćanja: Članarina turističkim zajednicama - Osijek
 • Broj uplatnog računa IBAN: HR15 1001005 1731227158
 • Model plaćanja: HR67
 • Poziv na broj: OIB tvrtke ili privatnog iznajmljivača

(Prema članku 14. stavak 1. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama poslove evidencije, obračuna i naplate članarine obavlja Porezna uprava.)

Turistička (boravišna) pristojba

 • Opis plaćanja: Turistička pristojba - Osijek
 • Broj uplatnog računa IBAN: HR53 1001005 1731204746
 • Model plaćanja: HR67
 • Poziv na broj: OIB - sedmeroznamenkasta oznaka objekta iz sustava eVisitor

(Turističku pristojbu iz članka 9. stavka 1. i 3., članka 12. stavka 2. i članka 13. stavka 1. i 4. Zakona o turističkoj pristojbi sve pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja u smještajnom objektu, osobe u domaćinstvu, te vlasnici kuća i stanova za odmor, uplaćuju na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe.)

 

2. Više informacija o pitanjima Članarine u turističkim zajednicama (turističke članarine):

Turistička članarina je jedan od parafiskalnih nameta kojeg su obavezni plaćati svi pružatelji usluga u iznosima koji ovise o Turističkom razredu mjesta u kojemu su registrirani i Skupini djelatnosti i Stopi za obračun koje možete doznati iz Zakona o članarinama u turističkim zajednicama. Iz tih sredstava se financira rad turističkih zajednica, ali evidenciju, obračun i naplatu članarine vrši Porezna uprava.      

 • Mjere Vlade R. Hrvatske za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije Koronavirusa - Upute za privatne iznajmljivače i OPG-ove koji pružaju usluge smještaja (nisu u sustavu PDV-a)
 • Propisi iz turizma (svi zakoni i pravilnici)
 • Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (MINT), Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (Porezna Uprava) (za potrebe izračuna iznosa članarine turističkim zajednicama važno je znati u kojem razredu se nalazi naselje u kojem se nalazi vaš ugostiteljski ili smještajni objekt te ostali objekti iz područja pružanja usluga, odnosno objekti koji su prema Zakonu obveznici plaćanja turističke članarine. Isto je važno kod izračuna obveze turističke pristojbe.)    
 • Članarina turističkoj zajednici, zajedno s drugim obvezama kao što je npr. spomenička renta, spada u tzv. troškove poreznog razdoblja. Plaćamo ju unaprijed, ali na temelju obračuna za prošlo porezno razdoblje.
 • Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (Grad Osijek razvrstan je u turističke razrede A, C i D. Naselje Osijek je razred A, naselje Josipovac je razred C, a ostala naselja na području Grada Osijeka su razred D)
 • Turistički razredi i koeficijenti za obveznike/smještajne objekte u Prvoj skupini - smještajni objekti (%): A - 0,16150; B - 0,14858; C - 0,12920; D 0,11628
 • Turistička članarina se računa kao umnožak ukupnog prihoda/primitaka iz prethodne godine (za privatne iznajmljivače podaci se isčitavaju iz knjige Evidencija o prometu - obrazac EP) i koeficijenta razreda turističkog mjesta u kojem pružamo usluge smještaja podijeljeno sa 100
 • Način obračuna turističke članarite izmijenit će se u 2020. godini, odnosno prilikom obračuna za 2021. godinu!
 • Turistička članarina se plaća općom uplatnicom na temelju prošlogodišnjeg obračuna. Može se platiti u 12 jednakih obroka, do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec. Krajnji rok za isplatu posljednjeg obroka je veljača sljedeće godine.
 • Članarina se evidentira, obračunava i naplaćuje u Poreznoj upravi grada ili općine gdje se nalazi sjedište obveznika. Nakon izvršene uplate, a najkasnije do kraja veljače, potrebno je ispuniti obrazac TZ-a i poslati ga poštom ili osobno odnijeti u Poreznu upravu.
 • Ukoliko se bavite uslugom smještaja, više informacija o plaćanju Turističke članarine pojašnjenih na jednostavan način potražite na strukovnoj stranici www.cimerfraj.hr

 

3. Više informacija o pitanjima Turističke pristojbe:

Vlasnici smještajnih objekata dužni su za svoje goste turističkoj zajednici uplaćivati turističku (boravišnu) pristojbu. Iz prikupljenih sredstava financira se rad turističkih zajednica, od čeka najveći dio novca odlazi na promociju destinacije.

 

4. Pravilnik o Paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

Do 2019. naziv ovoga pravilnika bio je "Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza". Više o Pravilniku doznajte na stranici Narodnih novina). Paušalni porez u turizmu je prihod Državnog proračuna, prikuplja ga Porezna uprava, ali se tako prikupljena sredstva za razliku od Turističke članarine i Turističke pristojbe ne koriste za rad Turističkih zajednica već se uplaćuju u proračun jedinici lokalne samouprave (Grada/Općine) u kojima su prikupljeni.

 • Mjere Vlade R. Hrvatske za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije Koronavirusa - Upute za privatne iznajmljivače i OPG-ove koji pružaju usluge smještaja (nisu u sustavu PDV-a)
 • Uz plaćanje članarine turističkim zajednicama i turističke pristojbe po krevetu ili ostvarenom noćenju, pravne i fizičke osobe koje se bave iznajmljivanjem smještaja turistima, obveznici su plaćanja poreza na dobit ili poreza na dohodak.
 • Fizičke osobe koje se bave iznajmljivanjem soba, apartmana i drugih objekata smještaja imaju mogućnost plaćanja poreza na dohodak u paušalnom obliku.
 • Porezni obveznik u paušalnom obliku je onaj kojemu je izdano Rješenje o odobrenju za navedenu djelatnost u statusu građanina - fizičke osobe, odnosno nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva uz uvjet da po tom rješenju nije obveznik poreza na dodanu vrijednost i ne utvrđuje dohodak na temelju poslovnih knjiga.
 • Paušalni porez plaća se u onoj jedinici lokalne samouprave u kojoj vlasnik smještajnog objekta ima prebivalište. Od 2021. to će se izmijeniti te će se Paušalni porez plaćati gradu/općini u kojoj smještajni objekt djeluje.
 • Osnovice Paušalnog poreza na dohodak po krevetu u sobama, apartmanima, stanovima i kućama za odmor koje se nalaze na području Grada Osijeka iznose: naselje Osijek - 300,00 KN, ostala naselja na području Grada Osijeka: 150,00 KN.
 • Visina paušalnog poreza se obračunava isključivo po broju fiksnih postelja u domaćinstvu, pomoćni ležajevi ne ulaze u obračun.
 • Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak broja kreveta, odnosno broja smještajnih jedinica u kampu i/ili kamp-odmorištu i/ili objektu za robinzonski smještaj i visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici. Način izračuna: broj fiksnih kreveta prema Rješenju o registriranoj djelatnosti x iznos osnovice u KN + stopa prireza za Grad Osijek = obveza paušalnog poreza.
 • Na stranici Porezne Uprave doznajte više o načinu utvrđivanja paušalnog poreza na dohodak
 • Na stranici Porezne Uprave doznajte više Odluci o visini paušalnog poreza za Grad Osijek
 • Više informacija o plaćanju Paušalnog poreza pojašnjenih na jednostavan način potražite na strukovnoj stranici www.cimerfraj.hr

 

5. Ukoliko želite otvoriti novi smještajni objekt, sve potrebne informacije, uvjete koje trebate ispuniti i potrebnu dokumentaciju potražite u Uredu državne uprave Osječko-baranjske županije u Osijeku (UDU OBŽ):

Nakon što od nadležnog Ureda državne uprave dobijete pisano Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga, a koji propisuje vrstu usluga, vrstu objekta, kategoriju, minimalne uvjete za pružanje usluga i ostalo, s navedenim Rješenjem dođite u ured Turističke zajednice grada Osijeka (ako se vaš objekt nalazi na području administrativne jedinice Grad Osijek, u suprotnom se obratite turističkoj zajednici nadležnoj za vaš grad ili općinu, odnosno u Turističku zajednicu Osječko-baranjske županije ako vaša općina nema osnovanu turističku zajednicu). TZ grada Osijeka će podatke iz Rješenja unijeti u sustav prijave gostiju e-Visitor te na web stranicu te će vaši daljnji odnosi biti upravo s nama, vašim novim poslovnim partnerima!

Za informacije o korištenju sustava prijave gostiju e-Visitor i pitanja naplate boravišne pristojbe, kontkatirajte ured TZ Osijek u Tvrđi, Trg Svetog Trojstva 5, telefon: 031 210 120, e-mail: sinisa.maurus@tzosijek.hr i tzosijek@tzosijek.hr

 • Više informacija o obvezama po pokretanju poslovanja smještajnog objekta pojašnjenih na jednostavan način potražite na strukovnoj stranici www.cimerfraj.hr

 

6. Više informacija o programima potpore za ulaganja u razvoj turizma, turističke infrastrukture, opremanje turističkih-ugostiteljskih objekata, razvoj top manifestacija i ostala ulaganja u turizam, potražite na stranicama:

 

7. Ukoliko želite postati turistički vodič ili otvoriti turističku agenciju ili se baviti drugim oblikom usluga u turizmu, proučite Zakon o pružanju usluga u turizmu (izmjene na znazi od 1.1.2020.) propisi i pravilnici koji se odnose na usluge u turizmu uključuju turističke agencije, vodiče, pratitelje, nautički, zdravstveni, seoski, pustolovni, ribolovni, lovni, sportski i rekreacijski turizam te iznajmljivanje vozila, animatore, turističke predstavnike i druge usluge.

 

8. Seminar (tečaj) za turističkog vodiča i voditelja poslovnice turističke agencije možete pohađati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Ovdje potražite više informacija ili se obratite izravno na telefon 099 674 2692 i e-mail: i.kelic@efos.hr.

 

9. Obratite nam se i ukoliko u naš grad i regiju planirate dovesti veći broj turista ili namjeravate organizirati kakvo veće događanje, seminar ili kongres te vam je potrebna naša asistencija. Čak i ako vam ne uspijemo pomoći odmah, potrudit ćemo se i odgovor vam dostaviti na vrijeme!

 

10. Ako organizrate događanje koje biste htjeli najaviti, posebno ako je ono zanimljivo turistima i posjetiteljima, rado ćemo ga objaviti na našoj web stranici pod kategorijom "Mjesečna događanja" u jednoj od 14 kategorija (pogledajte naslovnicu). Najava događanja na e-mail: dogadjanja@tzosijek.hr

 

Potražite nas na dvije lokacije, u Gornjem gradu i u staroj Tvrđi:

Turistička zajednica grada Osijeka i Turistički info centar Gornji grad (otvoreno: pon-pet 8-16, sub 9-12)
Županijska 2, 31000 Osijek, Hrvatska
Tel: +385 (31) 203 755
Fax: +385 (31) 203 947
OIB: 42701857687

Turistički info centar Tvrđa (PRIVREMENO ZATVORENO)
Trg Sv. Trojstva 5, 31000 Osijek, Hrvatska
Tel: +385 (31) 210 120
Fax: +385 (31) 210 120

E-mail: tzosijek@tzosijek.hr

Direktorica ureda Turističke zajednice grada Osijeka: Tajana Rogulja, dipl. oec.
Predsjednik Turističke zajednice grada Osijeka: Ivan Radić, mag. oec. (gradonačelnik)