PRIHVAĆENI PROGRAMI PRIJAVLJENI NA JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA UNAPREĐENJA TURISTIČKE PONUDE GRADA OSIJEKA

Prihvaćene programe pogledajte u .PDF dokumentu ovdje.