Posjeta općini Odžaci

Najviše je bilo riječi o međusobnoj posjećenosti određenim manifestacijama na kojima bi se predstavili građanima Osijeka i Odžaka, kao što su "Dani vina i turizma" u Osijeku i "Odžak na dlanu" u Odžacima.

Osim o manifestacijama riječ je bila i o cikloturizmu, autokampovima, obiteljskim gospodarstvima sa naše i salašima sa njihove strane. Nakon obavljenih razgovora, direktor TZ grada Osijeka dao je i intervju lokalnoj TV 025.