Nagrađena najbolja rješenja novog vizualnog identiteta urbane opreme Tvrđe

Osječka Tvrđa dobit će novu urbanu opremu poput primjerice klupa, ravjetnih tijela, naziva ulica i slično. Osječka stara jezgra tako će dobiti novi izgled, što je s obzirom na broj posjetitelja i svoju važnost za naš grad svakako zaslužila.

Investitor i raspisivač natječaja za idejno oblikovno rješenje urbane opreme i njezin prostorni raspored u Tvrđi u Osijeku je Agencija za obnovu osječke Tvrđe, a Provoditelj je Društvo arhitekata Grada Osijeka (DAO).

Ocjenjivački sud činili su arhitekti te predstavnici Društva arhitekata Osijeka, te predstavnici Agencije za obnovu i razvoj Tvrđe:

1. Željka Jurković, dipl.ing.arh. - predstavnik DAO, Predsjednica Ocjenjivačkog suda
2. Valerija Vuković, dipl.oecc. - predstavnik Agencije za obnovu osječke Tvrđe
3. izv.prof. Ivan Doroghy, dipl.ak.umj. - predstavnik Agencije za obnovu osječke Tvrđe
4. Danijela Lovoković, dipl.ing.arh. - predstavnik DAO
5. Nikola Radeljković, produkt dizajner - predstavnik Agencije za obnovu osječke Tvrđe
- zamjenik člana: doc.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković, dipl.ing.arh. - predstavnik DAO
- zamjenik člana: Grgur Marko Ivanković, povj.umjet. i etnolog - predstavnik Agencije za obnovu osječke Tvrđe

Natječaj je bio javan i otvoren za sve zainteresirane, a trajao je od 19. prosinca 2011. do 29. veljače 2012. kada su proglašena tri pobjednička rada, koja su ujedno osvojila i vrijedne novčane nagrade u iznosu od 30 do 50 tisuća kuna.

Troje zagrebačkih autora koji su osvojili prvo mjesto na ovom natječaju nagrađeni su u rujnu prošle godine za idejno rješenje klupa na gatu u Rijeci.

Tri prvonagrađena izabrana su jednoglasno od strane ocjenjivačkog suda:

Prva nagrada 50 tisuća kuna neto -  rad pod šifrom "04"

Autori:
Bojan Drezgić, dipl.diz.
Bojana Šantić, dipl.ing.arh.
Tea Tomić, dipl.ing.arh.

Druga nagrada 40 tisuća kuna neto - rad pod šifrom "05"

Autori:
Ivana Kušan, dipl.ing.arh.
Tomislav Kušan dipl.ing.arh.
Maja Kušan, bacc.arh.

Tre?a nagrada 30 tisuća kuna neto - rad pod šifrom "17"

Autori:
Kata Marunica
Nenad Ravnić
Dijana Pavić
Goran Rukavina