Osijek ?e dobiti vodenicu na Dravi!

Proteklih dana su Damir Macani? i Siniša Maurus iz Turisti?ke zajednice grada Osijeka, s predsjednikom udruge „Vodenica“ Stanislavom Davidovi?em i arhitektom gosp. Vrbanom, posjetili Sv. Martin na Muri (Me?imurska županija) kako bi pogledali vodenicu, te izradili identi?nu repliku vodenice na Dravi.

Ideja je proizašla iz same povijesti grada Osijeka, s po?etka 20. stolje?a, kada se u samom centru, na prostoru današnje Zimske luke, nalazilo preko 60 mlinova vodenica.

Zadnje vodenice su bile uništene 1945. godine u savezni?kom bombardiranju grada Osijeka. Vodenice na Dravi bile su dio osje?ke tradicije, a nakon izgradnje nove vodenice, ona ?e dobiti i svoju edukativnu notu.

Naime, organizirat ?e se radionice za mla?e školarce kojima ?e pokazivati na koji na?in funkcionira mlin i vodenica.

Vodenica ?e biti potpuno funkcionalna, a u izradi vodenice uklju?it ?e se veliki broj ljudi, me?u njima i Me?imurci koji su obe?ali pomo? u izradi identi?ne vodenice.

Projekt ?e se financirati iz fondova prekograni?ne suradnje Hrvatske i Ma?arske (fondovi Europske unije), a po?etak radova o?ekuje se u 2013. godini tijekom koje ?e i biti realiziran projekt.

Konkretni izra?uni projekta još nisu gotovi, pretpostavlja se ?e se biti oko 350 tisu?a eura. To?no mjesto izgradnje nije odre?eno, ali zasigurno ?e to biti na lijevoj obali Drave, prostoru od Zoološkog vrta do Kopike.

„Pokušat ?emo osvijestiti gra?ane Osijeka i „vitalizirati“ Dravu, jer je Osijek jedan od rijetkih gradova koji tisu?lje?ima uz Dravu, a mi vrlo malo koristimo te blagodati rijeke. Vodenica ?e zasigurno postati još jedna atrakcija grada Osijeka.“ – pojasnio je Damir Macani?, bivši direktor Turisti?ke zajednice Osijek.

Pogledajte u galeriji me?imursku vodenicu, ?ija ?e replika biti na našoj Dravi.