Ispred Bastiona postavljane austrijske topovske cijevi

Trenutno je pet topova postavljeno ispred Bastiona, dok ?e preostalih osam na prolje?e 2012. biti postavljeno na lokaciju Bastiona Sv. Karla pokraj pješa?kog mosta.

Topovi su postavljeni u sklopu ure?enja barokne jezgre Tvr?e, koja je ina?e i naj?aš?e odredište turista. „Tvr?a je oduvijek bila brend Osijeka, a ova atrakcije ?e nam zasigurno pomo?i u kandidaturi za uvrštenje Tvr?e u UNESCO kulturnu baštinu.“ - pojasnio je Bubalo. Projekt je vrijedan oko 40 tisu?a kuna, a izvršenje radova montaže lafeta i topovskih cijevi, te ?iš?enje i bojanje cijevi izvodila je tvrtka Zuber izgradnja.