Vodena vrata postati ?e nova turisti?ka atrakcija osje?ke Tvr?e

- Ovog tjedna završavamo arheološke radove oko vodenih vrata, potom kre?emo na slijede?a tri projekta – projekt odvodnje, ure?enja partera i projekt dva mosta, potom slijedi rješavanje projektne dokumentacije, a tek potom pristupamo rješavanju cjelokupnog kompleksa, ne samo Vodenih vrata, nego i bastiona Sv. Karla. – rekla nam je Valerija Vukovi?, ravnateljica Agencije za obnovu Tvr?e, koja rukovodi cijelim projektom. - Nadam se da su svi ovi radovi pravi put ka revitalizaciji Tvr?e, i da ?emo rješiti sve njezine probleme od po?etka do kraja. – istaknula je.

Svi radovi obavljaju  se dakako uz odobrenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Osijeku i uz suglasnost Grada Osijeka, koji i sufinacira cijelokupan projekt. Radovi se izvode u suradnji s Agencijom za obnovu Tvr?e, za stru?ni arheološki nadzor zaduženi su Muzej Slavonije u Osijeku i voditelj projekta istraživanja, povjesni?ar je umjetnosti i urbanist, profesor Zlatko Uzelac, koji je ujedno i autor Urbanisti?ko-konzervatosrske studije Tvr?e.

Prema toj studiji u kona?nici produbiti ?e se prokopi, na izvornim pozicijma stare Tv?e postaviti ?e se dva pristupna mosta, a na posebnom platou biti ?e postavljeno 13 starih topovskih cijevi. Ondje ?e od zemljanog nasipa biti sagra?en bastion Sv. Karla, na kojemu ?e biti posa?ena trava. Vjerojatno je malo poznato kako je najprije nastao bastion Sv. Karla a tek potom Tvr?a kakvu poznajemo danas. Od nekadašnja ?etiri ulaza u Tvr?u, sa?uvana su ostala samo Vodena vrata, stoga je time njihova povijesna važnost za Tvr?u još zna?ajnija. Vodena vrata moga bi u kona?nici postati i zaštitnim znakom tvr?e.

Ovim projektom Tvr?a ?e zasigurno dobiti dodatnu kultrnu i turisti?ku vrijednost na karti Europe. Uvjereni smo kako bi i graditelj Tvr?e general Johann Stefan von Beckers bio zadovoljan s novim izgledom tog dijela Tvr?e.