3. Dani vina i turizma

Osje?ko-baranjska županija, grad Osijek te županijska i gradska turisti?ka zajednica organiziraju u Osijeku 3. Dane vina i turizma Osje?ko-baranjske županije. Manifestacija ?e biti najavljena na konferenciji za novinare u utorak, 27. rujna, no ve? je sada poznato kako nas o?ekuje zanimljiv vikend. U petak, 30. rujna, bit ?e održano prednatjecanje 16. hrvatskog natjecanja u kuhanju fiš-paprikaša na Trgu Svetog Trojstva u Tvr?i i to od 11 do 15 sati.

Tre?i Dani vina i turizma bit ?e sve?ano otvoreni u petak u 19 sati izložbom me?unarodno nagra?ivanih vina s podru?ja Osje?ko-baranjske županije u Arheološkom muzeju, a na trgu u Tvr?i s po?etkom u 21 sat bit ?e održan koncert Red Roostersa, Kandžije i Op?e opasnosti (Wine night).

U subotu, 1. listopada bit ?e održan tradicionalni sajam antikviteta u Tvr?i od 9 do 15 sati. Od 10 do 12 sati najavljena je dodjela priznanja i nagrada vinima Osje?ko-baranjske županije, te obilazak vinskih cesta u Tvr?i. Od 13 do 15 sati bit ?e održano završno natjecanje 16 hrvatskog prvenstva u kuhanju fiš paprikaša na prostoru ispred Bastiona i to uz nastup Stjepana Jeršeka Štefa, Džentlmena i Šime Jovanovca. Za 15 je sati u subotu najavljena smotra folklora te u 20 sati koncert Krunoslava Ki?e Slabinca na Trgu Svetog Trojstva u Tvr?i.

Kao popratne manifestacije najavljen je okrugli stol iz podru?ja vinogradarstva i vinarstva koji ?e biti održan u srijedu u 10 sati u Rektoratu Sveu?ilišta Josipa Jurja Strossmayera te prezentacija turisti?kih resursa ?akovštine za novinare, turoperatore i turisti?ke zajednice s podru?ja županije (u ?etvrtak, 29. rujna).