Najljepše o Hrvatskoj pisali slova?ki i britanski novinari

Na sve?anosti u podrumu Belja u Kneževim Vinogradima Hrvatska turisti?ka zajednica (HTZ) uru?ila je, sedmu godinu zaredom, prestižne nagrade Zlatna penkala inozemnim turisti?kim novinarima za objavljeni materijal o Hrvatskoj na stranim tržištima za proteklu godinu. U kategoriji nagrade za najbolji tiskani materijal, grand prix Zlatnu penkalu i plaketu zahvalnicu, dobio je slova?ki novinar Milan Krup?ik, dok je nagrada za najbolju radio i TV emisiju uru?ena Britankama Maggi Gibson i Jannine Waddell s BBC-ja.

Ostalim novinarima, a nominirano ih je 35, pripala je manja statueta Zlatna penkala i prva hrvatska penkala. Niko Buli?, direktor Glavnog ureda HTZ-a, zahvalio je inozemnim novinarima na njihovom doprinosu u promidžbi hrvatskog turizma. Novinari diljem svijeta godišnje o hrvatskom turizmu objave reportaža po svjetskim pravilima komercijalno vrijednih oko 180 milijuna eura, ?etiri puta više nego što iznosi godišnji budžet HTZ-a.

Ovogodišnji doma?in Zlatne penkale, Turisti?ka zajednica Osje?ko–baranjske županije, organizirala je i boravak inozemnih novinara u Slavoniji i Baranji. Buli? isti?e kako taj odabir nije slu?ajan jer posljednjih godina Hrvatska osnažuje aktivnosti na razvitku kontinentalnog turizma, a u tome najbolje rezultate postiže upravo Osje?ko-baranjska županija te povla?i najve?i dio sredstava iz programa HTZ-a namijenjenih razvitku turisti?ki manje razvijenih podru?ja zemlje. Samo prošle godine, uz veliko angažiranje Županijske turisti?ke zajednice na ?elu s Antonijem Sobolom, kroz više programa, odobreno je gotovo tri milijuna kuna.

Za veliki angažman HTZ-a u pomo?i razvitku županijskog turizma posljednjih godina njegovu ?elnom ?ovjeku zahvalio je župan Vladimir Šišljagi?, naglasivši da to omogu?ava da županije lakše ostvaruje svoju strategiju gospodarskog razvitka temeljenoj na turizmu. No, uputio je i kritiku što to u istoj mjeri ne ?ini i Ministarstvo turizma kroz svoje programe, te se zauzeo za to da u se u tome ministarstvu osnuje Odjel za kontinentalni turizam. Inozemni novinari ju?er su posjetili Kopa?ki rit, Karanac, Beljsku vinsku cestu te vožnjom fijakerim razgledali Osijek, najviše se zadržavši u Tvr?i.

Nagra?ene reportaže
Slova?ki novinar Milan Krup?ik nagra?en je za reportažu na 20 stranica koju je objavio renomirani ?asopis GEO u svome redovnom izdanju GEO SEZONA sa savjetima za ljetni odmor. Glavna tema GEO SEZONE koja je izišla u lipnju 2010. bio je odmor u Hrvatskoj u kojoj su, uz osnovne i prakti?ne informacije, istaknuti i osobni doživljaji s godišnjih odmora u Hrvatskoj. Ispri?ana je pri?a o otocima s naglaskom na Hvar, zatim nacionalnim parkovima Krka i Kornati te Dubrovniku i Splitu. Producentica Maggi Gibson i direktorica producentske ku?e Waddell media Jannine Waddell zaslužne su za reportažu o Hrvatskoj prikazanu na BBC-jevom programu posve?enom putovanjima. Emisija je snimana na podru?ju Makarske rivijere, Bra?a i Splita.

Najviše ?lanaka o Kopa?kom
Od približno 900 inozemnih novinara što godišnje do?u u Hrvatsku u ogranizaciji HTZ-a velik broj svoje reportaže objave i o kontinentalnom turizmu. “One su u najve?oj mjeri bile vezane uz Kopa?ki rit, a potom o gastronomiji, enologiji... U isto?nu Hrvatsku uglavnom do?u kao u 'terra incognitu' i onda se oduševljavaju onima što vide, poglavito vinskim podrumima te gostoprimstvom.