POTPORE TURISTIČKIM MANIFESTACIJAMA U 2024. GODINI

 

Temeljem usvojenog Godišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Osijeka za 2024. godinu objavljuje se JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa „Potpore turističkim manifestacijama u 2024. godini“: