Pravila nagradnog natječaja „Upali svoj balkON jer gužva je OFF”

 

 

 

 

 

 

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
„UPALI SVOJ BALKON JER GUŽVA JE OFF”


Članak 1.
Turistička zajednica grada Osijeka, Županijska 2, Osijek, 31000 Republika Hrvatska, OIB: 42701857687 ( u daljnjem tekstu „Organizator”) organizira Nagradni natječaj. Naziv natječaja je:

 „ Upali svoj balkON jer gužva je OFF” ( u daljnjem tekstu „Nagradni natječaj”).                               

Članak 2.
Svrha nagradnog natječaja je promicanje manifestacije Osječka ljetna noć i aktivacija zajednice.


Članak 3.
Nagradni natječaj „ Upali svoj balkOn jer gužva je OFF” počinje 31.7.2020. u 20:00 sati, a završava  5.8.2020. u 20:00 sati. Više o tijeku natječaja u članku 5. Pravila Nagradnog natječaja bit će objavljena na web stranci TZGO te podijeljena na službenoj Facebook stranici VisitOsijek.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Maloljetnici imaju pravo sudjelovanja u natječaju u skladu sa zakonom.  Ako je dobitnik nagrade maloljetna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos te nakon što roditelj, odnosno staratelj potvrdi prihvaćanje Pravila natječaja.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Turističke zajednice grada Osijeka kao ni članovi njihove uže obitelji niti oni koji su direktno uključeni u aktivnosti Nagradnog natječaja.


Članak 5.
Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju potrebno je poslati fotografiju koja prikazuje odgovorno uživanje u Osječkoj ljetnoj noći 2020, a na fotografiji je poželjno dočarati vlastiti doživljaj ljetne noći u ugodnom okruženju.

Slike je potrebno poslati u inbox službene Facebooka stranice VisitOsijek ili putem e-maila: tzosijek@tzosijek.hr  s napomenom za Nagradni natječaj. Sve primjerene pristigle slike naknadno će biti objaviti u zamjeničkom albumu. Uz sliku potrebno je naglasiti puno ime i prezime te adresu koja će se koristiti isključivo radi dostave nagrada dobitnicima.                               

PRIKAZ SLIJEDA NAGRADNOG NATJEČAJA:

 • 31.7.2020. od 20:00 h do 2.8.2020, zaključno s 20:00 h – slanje slika za sudjelovanje u Nagradnom natječaju
 • 3.8.2020. - objava albuma Nagradnog natječaja
 • 3.8.2020 do 5.8.2020, zaključno s 23:59 h – izbor dobitnika nagrada i lajkanje
 • do 10.8.2020. - objava dobitnika


Sudionici natječaja mogu poslati više slika, ali samo jedna slika po natjecatelju koju izabere žiri može osvojiti pripadajuću nagradu. Samo je jedan pobjednik po kategoriji.
Prijavom na Nagradni natječaj Sudionik jamči da se radi o osobnoj kreaciji kojom nisu povrijeđena autorska prava bilo koje treće osobe. Organizator nije odgovoran za eventualno kršenje autorskih ili izvođačkih prava od strane kandidata, do kojih može doći tijekom izrade prijavljenih fotografija te eventualnih video sadržaja odnosno ukoliko se u njima nalaze javne osobe, ili osobe koje nisu dale svoj pristanak za prijavu. Zakašnjele prijave neće se uzeti u obzir.

Najaktivniji pozitivni sudionik koji će tijekom Nagradnog natječaja komentirati i lajkati objave ostvariti će mogućnost dobivanja posebne nagrade. Ukoliko postoji više aktivnih osoba u ovoj kategoriji o dobitniku će se odlučivati nasumično.


Članak 6.
Organizator zadržava pravo korištenja svih prijavljenih komentara, slika i video materijala u promotivne i marketinške svrhe bez naknade autorima/sudionicima. Sve podatke prikupljene za vrijeme natječaja Organizator će koristiti isključivo u svrhu ovog Nagradnog natječaja te za potrebe promocije grada te manifestacije na društvenim mrežama. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici pristaju da u slučaju dobitka nagrade sudjeluju u promotivnim aktivnostima TZGO vezanim uz Nagradni natječaj te eventualne kasnije promotivne potrebe.                         

Članak 7
U Nagradnom natječaju bit će nagrađeno ukupno 5 najkreativnijih dobitnika na način da će se dobitnici odabrati glasovanjem izabranog žirija koji obuhvaća:

 • Silvestar Vrček – klapa Zrinski
 • Damir Zrno – Regionalna vinoteka
 • Dalibor Rajković – Runda
 • Tajana Rogulja – TZ grada Osijeka


Nagrade su po kategorijama:

 • #sweetON – najslađi balkon; slatki paket Kandit proizvoda
 • #partyON – najbolji balkon za tulume; gajba Osječkog piva + promo materijal
 • #gourmetON – najbolji gurmanski balkon; paket Dobro proizvoda + promo materijal
 • #dreamON – najbolji balkon za opuštanje; paket vina Regionalne vinoteke
 • #loveON – najromantičniji balkon; šampanjac


Dodatna nagrada za jednu ili jednog od najaktivnijih tijekom Nagradnog natječaja u sklopu kategorije #activeON:

 • za muškog korisnika nagrada pribor za roštilj iz Pevexa
 • za žensku korisnicu nagrada paket prirodne kozmetike od Martina BooLab


Dobitnik nagrade bit će obaviješten putem službene Facebook stranice. Organizator neće imati pristup Facebook profilu korisnika, niti će se koristiti i pristupati podatcima korisnika dostupnim na navedenoj platformi, osim javno dostupnih podataka. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila, ili opravdana sumnja u njihovo postojanje, predstavljat će temelj za diskvalifikaciju sudionika iz Natječaja. Organizator nije odgovoran za eventualno prenošenje osobnih podataka na društvenim mrežama, niti na bilo koji način i u kojem opsegu bi ti podatci mogli biti korišteni. Sudionik se treba upoznati s pravilima zaštite privatnih podataka na društvenim mrežama.              

Članak 8.
Po završetku natječaja Organizator će objaviti dobitnike putem službenih mreža najkasnije do 10.8.2020.

Članak 9
Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju dobitnici su suglasni da im se podatci objave na službenoj web stranici te na službenoj Facebook stranici, a ti podatci mogu uključivati ime i prezime.

Članak 10.
Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili uvećane količine od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.


Članak 11.
Rok za dostavu ili preuzimanje nagrade je tjedna dana od dana objave dobitnika, odnosno točnije do 17.8.2020, pod uvjetom da sudionik dostavi Organizatoru podatke navedene u čl. 5. ovih pravila. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju sudionici su suglasni da ako postanu dobitnici neke od nagrada organizator može njihovo ime i prezime objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitnicima nagrada.                                                               

Članak 12.
Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obaveza prema sudionicima. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema pri provođenju Natječaja.                                                         

Članak 13.
Sudionici u ovom Nagradnom natječaju prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sudionike pravovremeno obavijestiti na primjeren način. Ovaj Nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, niti je povezan s Facebookom. Podatci sudionika daju se Organizatoru i to isključivo za potrebe Natječaja.                                                 
Facebook se smatra javnim prostorom i objava bilo koje vrste sadržaja može predstavljati zadiranje u privatnost sudionika, ali i trećih osoba. Sudionici materijal šalju svojevoljno i Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za objavljeni sadržaj, niti njegovo korištenje od trećih osoba.

Članak 14.
Svaki sudionik natječaja osobno je odgovoran za izričaj kao i za eventualni govor mržnje, psovke i uvrede. Sve podijeljene fotografije i eventualno video sadržaji u natječaju koje sadrže govor mržnje, psovke i uvrede bit će odstranjene iz natječaja. Stoga, Organizator natječaja zadržava pravo ne uzeti u obzir odgovore koji nisu sadržajno primjereni te koji nisu u skladu s pravilima Natječaja. Zato Organizator u bilo kojem trenutku (tijekom ili po završetku natječaja) može diskvalificirati Sudionike za koje se utvrde bilo kakve nepravilnosti.                                                                      

Članak 15.
U slučaju spora između Organizatora i Sudionika ovog Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Osijeku.

 

U Osijeku, 29.7.2020.

TZ grada Osijeka