Studija Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji OBŽupanije

 

NOVA OBAVIJEST:

PRODULJENJE ROKA: JAVNI POZIV

za sudjelovanje u mjerenju online reputacije i analize početnog stanja poslovanja i marketinga koje se provodi u svrhu izrade Studije integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije i početak provedbe

Osječko-baranjska županija je u ožujku 2020. godine pristupila izradi Studije integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije (u nastavku teksta: Studija). Studiju sufinancira Ministarstvo turizma temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini, a izrađuje se u suradnji s tvrtkom MICRO projekt d.o.o. iz Splita.

Svrha Studije je razviti standarde kvalitete za pružatelje usluga u turizmu s ciljem podizanja i jačanja kvalitete usluga u turizmu na području čitave Osječko-baranjske županije.

Kako bi se identificirale posebnosti Osječko-baranjske županije u početnim fazama izrade Studije tijekom svibnja 2020. godine provedeno je “nulto mjerenje” temeljeno na online anketnom upitniku putem kojeg su stanovnici i dionici u turizmu s područja Osječko-baranjske županije izrazili svoje mišljenje o trenutačnom stanju i prilikama za budući razvoj turizma na području županije.

U okviru sljedećeg koraka u definiranju standarda kvalitete i procesu izrade Studije pristupa se online mjerenju reputacije (prvi korak) i analizi početnog stanja poslovanja i marketinga gospodarskih subjekata (drugi korak) koji svoje usluge pružaju u sektoru turizma.

Online reputacija se definira kao javno mišljenje o destinaciji kreirano na informacijama koje dionici prezentiraju putem društvenih mreža. Online reputaciju kreiraju svi korisnici usluga koji su na nekoj od online platformi podijelili svoje iskustvo, ostavili svoj komentar ili recenziju nekog od gospodarskih subjekata čije su usluge koristili. Upravo je online reputacija identificirana kao jedna od ključnih imovina koje stvaraju dodanu vrijednost gospodarskih subjekata i stvara konkurentsku prednost destinacije. Za gospodarske subjekte koji svoje usluge pružaju u sektoru turizma, online reputacija poduzeća može znatno utjecati na donošenje odluke turista o odabiru pružatelja usluge u destinaciji. Navedeno ima poseban značaj u aktualnim tržišnim uvjetima koji su osobito zbog epidemije COVID-19 postali iznimno ovisni o digitalnim tehnologijama i informacijama koje se plasiraju putem digitalnih kanala.

Analiza početnog stanja poslovanja i marketinga je analiza tržišnih rezultata gospodarskih subjekata i uključuje prikupljanje informacija o tržišnim rezultatima gospodarskog subjekta i analizu dosadašnjih marketinških praksi i zasniva se na primarnom istraživanju i terenskom obilasku odabranih subjekata.

Ovim putem pozivamo sve vlasnike gospodarskih subjekata koji se bave turizmom (uključujući, ali ne isključivo hotele, motele, hostele, kampove, privatni smještaj, restorane i druge ugostiteljske objekte, turističke agencije, suvenirnice, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, wellness centre i druge) da se uključe u proces mjerenja online reputacije i analize početnog stanja poslovanja i marketinga gospodarskih subjekata.

Uvjeti za sudjelovanjem u mjerenju online reputacije i analizi početnog stanja poslovanja i marketinga su:

 • da gospodarski subjekt djeluje u području turizma te
 • da je gospodarski subjekt prisutan na minimalno jednoj (1) online platformi (uključujući, ali ne isključivo TripAdvisor, Google, Booking.com, Expedia, Goibibo, Facebook, HolidayIQ, Agoda, MakeMyTrip, Yatra i drugi)).

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanjem u mjerenju online reputacije i analizi početnog stanja poslovanja i marketinga te zadovoljavate prethodno navedene uvjete molimo Vas da se prijavite putem elektroničke pošte na adresu diana.ravlic@ultimativa.com .

Vaša prijava putem elektroničke pošte mora sadržavati:

 • Ime i prezime
 • Naziv gospodarskog subjekta
 • Djelatnost kojom se bavite (navesti naziv iz rješenja)
 • Adresa na kojoj se nalazi objekt
 • Kontakt e-mail
 • Kontakt broj mobitela/telefona
 • Izvadak nadležnog registra
 • Poveznicu na internetsku stranicu na kojoj promovirate svoju djelatnost
 • Poveznice na online platforme koje koristite za promociju svoje djelatnosti.

Prijave su otvorene do 07. lipnja 2020. godine (nedjelja).

Online mjerenju reputacije (prvi korak) i analiza početnog stanja poslovanja i marketinga gospodarskih subjekata (drugi korak) provodit će se kroz lipanj 2020. godine. Za potrebe izrade analize početnog stanja i poslovanja marketinga na lokaciju svakog od javnim pozivom odabranog gospodarskog subjekta izaći će odabrani konzultant kako bi se prikupili svi potrebni podaci.

Sudjelovanje u mjerenju online reputacije i analizi početnog stanja poslovanja i marketinga za gospodarske subjekte je besplatno, a odabrani gospodarski subjekti s područja Osječko-baranjske županije povratno će biti obaviješteni putem elektroničke pošte. Odabranim gospodarskim subjektima će individualni izvještaj službenog auditora o provedenom mjerenju online reputacije i analiza početnog stanja poslovanja i marketinga biti dostavljen na adresu elektroničke pošte koja je naznačena u prijavi.

Unaprijed se zahvaljujemo na vašem interesu za sudjelovanjem i pozivamo vas da na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije pratite sve novosti vezane uz izradu Studije integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije.

Kontakt: Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za turizam, kulturu i sport, Odsjek za turizam

 • Adresa: Šetalište kardinala Franje Šepera 12 (Promenada, Zimska luka)
 • Telefon: 031 221 568
 • Pročelnica Upravnog odjela: Tatjana Roth
 • Voditeljica Odsjeka za turizam: Ivana Vranić

 

PRETHODNA OBAVIJEST:

U ožujku 2020. godine Osječko-baranjska županija pristupila je projektu izrade Studije integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije s ciljem unaprjeđenja poslovanja u turizmu i postavljanjem standarda kvalitete. Projekt se sufinancira temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini  Ministarstva turizma i izrađuje u suradnji s tvrtkom MICRO projekt d.o.o. iz Splita.

Svrha ovog projekta je postaviti standard za podizanje i jačanje kvalitete usluga u turizmu na području Osječko-baranjske županije.

Kako bi se prepoznale posebnosti Osječko-baranjske županije, jedna od aktivnosti je i provedba “nultog mjerenja” kroz popunjavanje online anketnog upitnika.

Temeljem navedenoga pozivamo sve dionike s područja Osječko-baranjske županije da se uključe u provedbu projekta i iskažu svoja mišljenja o trenutačnom stanju i prilikama za budući razvoj destinacije Osječko-baranjske županije.

Online anketni upitnik, za čije je popunjavanje potrebno izdvojiti svega nekoliko minuta, dostupan je na poveznici: https://forms.gle/bAa7K6WBu49LMGbQ7

Unaprijed se zahvaljujemo na Vašem sudjelovanju u projektu i pozivamo Vas da na mrežnim stranicama Osječko-baranjske županije pratite sve novosti vezane uz projekt Studija integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije.

Kontakt: Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za turizam, kulturu i sport, Odsjek za turizam

 • Adresa: Šetalište kardinala Franje Šepera 12 (Promenada, Zimska luka)
 • Telefon: 031 221 568
 • Pročelnica Upravnog odjela: Tatjana Roth
 • Voditeljica Odsjeka za turizam: Ivana Vranić