Javni poziv za iskaz interesa za organizaciju programa Advent u Osijeku 2019. (do 31.08.)

 

JAVNI POZIV za iskaz interesa za organizaciju programa Advent u Osijeku 2019.

1.    Predmet ovog Javnog poziva je iskaz interesa za organizaciju/suorganizaciju i provedbu programa Advent u Osijeku 2019.

2.    Turistička zajednica i Grad Osijek kao nositelji manifestacije odabrat će i podržati organizatora koji:
-    Predloži i argumentira najbolji koncept manifestacije na lokaciji (javnoj površini) koju smatra najprimjerenijom
-    naročito uzima u obzir funkcionalnost, kako lokacije tako i programa u odnosu na dnevne potrebe stanovnika grada, unaprjeđenje cjelokupne predblagdanske slike grada, prostorno i sadržajno odgovara ostalim sadržajima turističke i ugostiteljske ponude i tematsko uređenje lokacije.
-    Ponudi i sadržajno obrazloži trajanje Adventa u Osijeku 2019. u vremenu ne kasnijeg početka od 30.11. do završno s 31.12. 2019.
-    Odredi i osigura odvijanje radnog vremena od minimalno 16 do 22 sata svaki dan (osim Božića)
-    Osigura maksimum provedbe koncepta vodeći računa o:
Atraktivnosti programa u cilju povećanja turističkih dolazaka na manifestaciju
Afirmaciji lokalnih proizvođača, ugostitelja i obrtnika na manifestaciji
Zanimljivoj i raznolikoj ponudi svih vrsta sadržaja na Adventu
Uključenju konceptualno sukladnih programskih sadržaja za djecu, umirovljenike i osobe posebnim potrebama
Afirmaciji i promociji rada udruga građana s područja Grada Osijeka kroz njihovo stalno sudjelovanje ili tematsko predstavljanje
Medijskoj promociji Adventa u Osijeku i turističke ponude grada Osijeka

3.    Obveze Grada Osijeka i Turističke zajednice
Za potrebe organizacije manifestacije Advent u Osijeku 2019. Grad Osijek i Turistička zajednica osigurat će za vrijeme trajanja manifestacije (uključujući i vrijeme potrebno za pripremno uređenje lokacije te vraćanje prostora u prvobitno stanje):
-    Prostor (dozvola za korištenje javne površine bez naknade)
-    Električnu energiju (financiranje eventualno potrebnih privremenih priključaka, te utrošenu električnu energiju do 30.000,00 kn)
-    Po potrebi 12 montažnih kućica pojedinačne tlocrtne veličine 4 kvadratna metra
-    Pomoć u održavanju čistoće lokacije i odvoz otpada osiguranjem potrebnog broja kanti za otpatke
-    Financijsku potporu najboljem ponuditelju za organizaciju manifestacije u iznosu od najmanje 90.000,00 kn.  

4.    Ponuditelji suorganizacije programa mogu biti :
-    Trgovačka društva
-    Obrti
-    Udruge građana
-    Javne institucije
-    Klasteri  
-    Udruženi poslovni subjekti u ovoj manifestaciji

5.    Prilikom prijave na Javni poziv, ponuditelji su obvezni priložiti slijedeću dokumentaciju:
-    Detaljan i po mogućnosti vizualno potkrijepljen koncept Adventa u Osijeku
-    Dokaz o statusu predlagatelja s izvodom iz odgovarajućeg registra ili Upisnika
-    Potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga prema Republici Hrvatskoj
-    Potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Osijeku
Ponuditelj može podnijeti samo jednu prijavu.

6.    Prijave na Javni poziv za organizaciju i provedbu programa Advent u Osijeku 2019. razmotriti će članovi radnog tijela, sastavljenog od predstavnika Turističkog vijeća TZ grada Osijeka, Kulturnog centra Osijek i Grada Osijeka, a prilikom odluke o prihvaćanju programa, između ostalog, posebno će se voditi slijedećim kriterijima:
-    izvodivost koncepta u financijskom, programskom i produkcijskom smislu
-    atraktivnost lokacije i uređenja prostora
-    Raznolikost ponude
-    Privlačnost sadržaja u smislu interesa za višekratnu posjetu manifestaciji
-    Zastupljenost posebnih programa
-    Reference i iskustva u provedbi istih ili sličnih manifestacija
-    Procjena kompetencije predlagatelja za uspješnu realizaciju programa

Članovi radnog tijela po zaprimljenim prijavama u Javnom pozivu, prije donošenja svog prijedloga Turističkom vijeću o najboljem ponuditelju, zadržavaju pravo dopunskih informativnih razgovora s ponuditeljima.
U cilju poboljšanja programskog sadržaja, i/ili logističkog unaprjeđenja, izabranom najboljem ponuditelju mogu se, po preporuci Grada Osijeka Turističke zajednice grada Osijeka i Kulturnog centra Osijek i uz suglasnost najboljeg ponuditelja u organizaciji Adventa u Osijeku priključiti i neizabrani ponuditelji čiji je koncept sukladan s ciljem ovog javnog poziva, a sami izraze suglasnost s predloženim načinom sudjelovanja.

7.    Rok za podnošenje prijave i cjelokupne dokumentacije za Javni poziv traje od dana objave Javnog poziva do zaključno 31. kolovoza 2019.. Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Osijeka i web stranici Turističke zajednice grada Osijeka, a informacija o objavi javnog poziva može biti objavljena i u drugim javnim glasilima. Prijave u zatvorenoj kuverti šalju se poštom ili dostavljaju osobno na adresu Turistička zajednica  grada Osijeka, Županijska 2 31000 Osijek.

8.    Odluku o izboru ponuditelja za organizaciju programa Advent u Osijeku 2019. godine donosi Turističko vijeće Turističke zajednice grada Osijeka.

9.    Izabrani ponuditelj sklopiti će trojni ugovor s Gradom Osijekom i TZ grada Osijeka. Ugovorom će biti definiran konačni program manifestacije Advent u Osijeku i regulirane sve ostale obveze vezane uz realizaciju programa Advent u Osijeku 2019.

Turistička zajednica grada Osijeka i Grad Osijek

 

Informativni prilog uz tekst Javnog poziva za iskaz interesa za organizaciju programa Advent u Osijeku 2019.

Središnja lokacija Adventa u Osijeku prema svim strateškim odrednicama je Tvrđa. Po završetku projekta obnove infrastrukture Tvrđe, ta strateška odrednica će postati operativna.

Od prvog adventa, svih 5 godina, ključna tema svih javnih rasprava je lokacija. Lokacija je jako važna u organizaciji adventa, jer osim praktičnih razloga (parking, dostupnost, blizina drugih sadržaja) nudi i potencijalno više ili manje ambijentalnih elemenata („štih“ Tvrđe, romantika parka ili blizina Konkatedrale). No ono što se pokazalo je da neke stvari nisu toliko podložne samoj lokaciji - broj posjetitelja i prometa ostvarenih na adventu, raste iz godine u godinu, neovisno o lokaciji.

Osijek je prirodno središte regije i kao takav, njegov je predblagdanski program privlačan cijelog regiji Slavonije i Baranje, ali i posjetiteljima iz susjednih zemalja. Advent je redefinirao Osijek kao središte regije i upravo u tome leži njegov uspjeh. Stoga je strategija razvoja adventa, strategija planiranja aktivnosti i turističke ponude u Osijeku iz prizme Osijeka kao središta. Upravo iz tog razloga bilo bi uputno da se u ovaj projekt aktivno uključi i Osječko-baranjska županija.

Osnovni ciljevi u organizaciji su:
-    Funkcionalno postavljanje adventa u odnosu na dnevne potrebe stanovnika grada
-    Povezivanje s ostalim sadržajima turističke i ugostiteljske ponude
-    Konceptualno uređenje grada

U praksi to znači da je osnova adventskog doživljaja, raskošno uređenje grada na potezu između središnjeg trga i Tvrđe, jednog dnevnog, a drugog turističkog središta grada.

Problem:

Tvrđa u listopadu postaje veliko gradilište. U razdoblju odvijanja infrastrukturnih radova i radova završnog uređenja, veliki javni sadržaji na otvorenom neće se na tom prostoru moći održavati.

Koncept:

U 2019. treba pokrenuti razvoj komunikacijskog kanala između Trga Ante Starčevića i Tvrđe. Na tom potezu nalaze se i sadržaji turističke ponude - Sakuntalin park, Kino Urania, perivoji, Europska avenija i secesijski niz. Uređenje javnog prostora (prije svega odgovarajućom dekorativnom rasvjetom) i uvođenje sadržaja na potez Europske avenije postaje ključni dio višegodišnjeg razvoja adventa.

Razvoj adventa u sljedećih 5 godina trebao bi se odvijati u slijedeće 3 točke:
1.    Trg A. Starčevića - Konkatedrala: u prvoj točki, treba osigurati vidljivost adventa u centru u vidu tematskog ambijentalnog uređenja

2.    Europska avenija - druga točka je novost i ključna promjena. Ideja je uvesti sadržaje turističke ponude u advent, ali i ponuditi šetnju - kao ključni dio ponude svakog uspješnog adventa. Uređena Europska avenija dala bi novu kulisu osječkom adventu i razvoju osječkog turizma.

3.    Tvrđa (u fazi obnove Park) je sadržajni dio, zabavna i ugostiteljska ponuda, koja se u sljedeće dvije godine odvija središtem Parka kralja Petra Krešimira IV. ( bez zatvaranja Zvonimirove ulice) te predstavlja sadržaj koji po završetku projekta obnove infrastrukture (procjena 2022.) trajno prelazi u Tvrđu, turističko središte grada koje će nakon obnove biti sadržajno i infrastrukturno uokvireno za turističko djelovanje. Park će tada imati funkciju, posebno urešene spone između centra, adventa u Tvrđi i klizališta na Sokolskom domu, a u razvojnom smislu, uvođenjem sadržaja u parkove (poput adventa, Zemlje bez granica, Reart-a, FeelGood Weekend-a) Osijek gradi sadržaje na lokacijama svojih prepoznatljivih, a ipak slabo korištenih parkova- kao prostora koji su prilika za razvoj zanimljive i autentične turističke ponude.

Koncept 3 dijela predstavlja iskorak u smjeru povezivanja adventa kao motiva dolaska, s ostalim lijepim i poticajnim turističkim pričama našega grada. Također omogućuje da se zadrži dobar partnerski potencijal suradnje s vanjskim organizatorima koji imaju laki pristup sponzorstvima i tržišno su praktičniji za ustroj ovog kompliciranog programa, dok Gradska uprava i Turistička zajednica imaju mogućnost strateškog postavljanja novih programa s ciljem daljeg razvoja turističkog potencijala.