Potpore turističkim manifestacijama u 2023. godini

Photo by: Horizont Solutions d.o.o./Mario Đurkić

Temeljem usvojenog Godišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Osijeka za 2023. godinu objavljuje se, TZ grada Osijeka objavljuje JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa „Potpore turističkim manifestacijama u 2023. godini“: