Tehnička podrška

Za kvalitetniju organizaciju vašeg seminara, kongresa, sastanka ili drugog sličnog stručnog okupljanja od pomoći će vam biti prevoditelji, usluživanje hrane i pića kao i agencije koje vaš događaj mogu organizirati.

Prevoditeljske usluge

Catering

Agencije