© 2012 Turistička zajednica grada Osijeka. Sva prava zadržana.

Kazališta

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE
Županijska 9, telefon: 220-700

4.4., 20 sati, ERO S ONOGA SVIJETA, premijera, komična opera Jakova Gotovca
5.4., 20 sati, ERO S ONOGA SVIJETA, repriza, komična opera Jakova Gotovca
7.4., 20 sati, ERO S ONOGA SVIJETA, pretplata „3“, komična opera Jakova Gotovca
8.4., 18 sati, PROLAZNICI, povijesna drama Damira Petričevića
9.4., 19 sati, TRAŽI SE NOVI SUPRUG, komedija Mire Gavrana, Gradsko amatersko kazalište „Orašje“ iz Orašja
10.4., 19 sati, HOTEL SLOBODAN PROMET, vodvilj Georgesa Feydeaua
11.4., 19 sati, ERO S ONOGA SVIJETA, komična opera Jakova Gotovca
12.4., 19,30 sati, koncert tenora Gorana Caha studenta 3. godine Muzičke akademije u Beču, svečani foyer HNK
14.4., 19 sati, UNTERSTADT, drama prema istoimenom romanu Ivane Šojat Kuči
15.4., 19 sati, UNTERSTADT, drama premaistoimenom romanu Ivane Šojat Kuči
27.4., 18 sati, XXXVII. Međunarodni festival Hrvatske tamburaške glazbe

Više informacija o predstavama potražite na www.hnk-osijek.hr

DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA
Trg bana J. Jelačića 19, telefon: 501-485, 501-487

5.4., 18 sati, GRGA ČVARAK, Ratko Zvrko/ Tamara Kučinović,
ulaznice: 20 kuna

13.4., 10,30 sati, JAMESOVE MAČKE, James Joyce/Nikola Zavišić,
ulaznice: 20 kuna

25.4., 17 sati, FESTIVAL HRVATSKE TAMBURAŠKE GLAZBE
26.4., 17 sati, FESTIVAL HRVATSKE TAMBURAŠKE GLAZBE

Više informacija o predstavama potražite na www.djecje-kazaliste.hr