© 2012 Turistička zajednica grada Osijeka. Sva prava zadržana.

Kazališta

HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE
Županijska 9, telefon: 220-700

Tijekom kolovoza nema predstava

Više informacija o predstavama potražite na www.hnk-osijek.hr

DJEČJE KAZALIŠTE BRANKA MIHALJEVIĆA
Trg bana J. Jelačića 19, telefon: 501-485, 501-487

Tijekom kolovoza nema predstava

Više informacija o predstavama potražite na www.djecje-kazaliste.hr